tisdag, november 11, 2008

Hur har vi det med kvalitetsgranskandet egentligen?

På dagens DN Debatt presenterar SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund) sin granskning av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Intressant läsning. Jag var på den hearing i utbildningsutskottet som det hänvisas till, och det var faktiskt anmärkningsvärt att mena att högskolekvalitet är vad HSV mäter. Inte en utgångspunkt för granskandet, utan resultatet av mätningarna. Det transparenta i mätningarna uteblir verkligen.

Samma representant från Högskoleverket lyckades dessutom två dagar i rad på två kvalitetsdiskussioner vi båda medverkade i säga att studenter väljer utbildning med fötterna och var de bästa festerna finns.

Mycket kan man säga, men den studenten har då inte jag mött under de 7 år jag rört mig i studentvärlden. Vi är faktiskt vuxna människor. Ibland tycks det glömmas bort alltför lättvindigt.

Inga kommentarer: