torsdag, november 13, 2008

När fokus förändras.

På lördag har Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, årsmöte. De senaste dagarna har mail ramlat in från de personer som inte har kommit med i valberedningens förslag, eller de som inte är föreslagen till den post de vill. En röd tråd är hur majoriteten poängterar vikten av att vara lyssnade, vara nära medlemsorganisationerna, fokusera på ledarskap och utveckling. En röd tråd som jag känner igen från 2006 och 2007 då jag satt i LSUs valberedning.

Frågan att ställa sig här är ju hur man då kan ha gått och blivit så politiska- när så många blivande styrelseledamöter tycker att organisationsutveckling är ett sådant centralt uppdrag?

Inga kommentarer: