lördag, november 15, 2008

Dagens årsmöte

Är rätt nöjd med dagens årsmöte med LSU. Två av tre att-satser från vår motion bifölls, LSU har fortfarande inte 16årig rösträtt med i sitt program, och Gabriel Ehrling blev vice ordförande. Mission completed liksom.

Inga kommentarer: