torsdag, februari 18, 2010

Pressmeddelande och rapport att ladda hem

...finns det förstås kopplat till rapportsläppet av Välfärdens hjältar, som ni också kan lyssna på här.

Ny rapport från Timbro: Välfärdens hjältar
- Vi talar allt för sällan om att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad för kvinnor, en marknad där man antingen kan arbeta i egen regi eller får bättre möjlighet att byta arbetsgivare. Den viktigaste jämställdhetsreformen på flera decennier är valfrihetsreformerna inom välfärden som inleddes på 90-talet med skolan och i dag fortsätter med vård och omsorg, säger Eva Westerberg, författare till den nya Timbro-rapporten Välfärdens hjältar.

Men förebilderna inom vård-skola-omsorg är ofta osynliga. Därför intervjuas i rapporten ett antal företagare inom just dessa områden. Flera av dem lyfter fram närheten till beslut som en av de främsta fördelarna med sitt jobb. Man har större möjlighet att påverka, och känner då också större makt över sin arbetssituation. Några av dem arbetar i mindre ideella verksamheter, andra i större vinstdrivande företag, men drivkrafterna är desamma: de vill göra bättre och de vill göra annorlunda.

- Förhoppningen är att dessa eldsjälars samlade erfarenheter kan lära beslutsfattarna något om hur politiken ska utformas för att vi ska kunna ta vara på alla ännu outvecklade idéer och ambitioner, säger Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram.

Inga kommentarer: