onsdag, oktober 28, 2009

Det skulle arbetarrörelsens pionjärer undrat över

Anders Jonsson kommenterar Mona Sahlins tal på Makthavare.se och skriver något som jag tycker är himla viktigt att komma ihåg:

För den borgerliga regeringen finns ett tydligt samband mellan hur hög arbetslösheten är inom en bransch och hur hög avgiften till a-kassan ska vara. Tanken är att lönekraven ska hållas nere i yrkesgrupper med hög arbetslöshet, annars blir det ännu dyrare att ta hand om alla arbetslösa. Men något sådan koppling ska inte finnas enligt socialdemokraterna. Det ska inte finnas någon som helst samband mellan arbetslöshet och avgiftsnivå slog Mona Sahlin fast.”Avgifterna i a-kassan ska inte vara avhängig risken för arbetslöshet”, lovade Sahlin.

Det löftet skulle nog arbetarrörelsens pionjärer ha undrat en del över om de varit på plats. A-kassorna startade en gång i tiden som en solidaritetsgärning inom en bransch eller yrkesgrupp. Då fanns en direkt koppling mellan hur hög arbetslösheten var och hur höga avgifterna blev. Då gick det inte an att kräva höga löneökningar som slog ut arbetsplatser. Om nivån på arbetslösheten inte ska ha någon betydelse för kostnaden i en viss a-kassa kan man lika gärna ha en allmän arbetslöshetsförsäkring för alla som vill vara med. Men då försvinner en uppgift som drar medlemmar till fackföreningarna och det vill förstås inte socialdemokraterna.
"Vi står alltid på er sida”, som Mona Sahlin hälsade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin välkommen till kongressen.

4 kommentarer:

Cristian Sjövind Arbetsrättsjouren.nu sa...

Intressant diskussion. Vad skulle hända om vi lägger a-kassan på skatten och gör den som en del av vårt allmänna välfärdssystem?

Hursomhelst. Någonstans har det gått fel när priset på exakt samma produkt kan variera så pass mycket i pris. Och då pratar vi exakt samma produkt.

Maria sa...

Men hur menar du att det är exakt samma produkt? Du betalar ju för din risk att bli arbetslös, och den skiljer sig mellan individer.

Måhända att det bästa sättet att kalkylera risk borde ta hänsyn till mer än vilken a-kassa du tillhör, men att kalla det exakt samma produkt är väl att lite dra alla över en kam?

Mikaela sa...

Men bör man verkligen betala a-kassa efter risken att bli arbetslös? Akademiker har en a-kassa där en stor andel (tror att det är 2/3 är offentligt anställda = lägre risk för arbetslöshet. Akademikerna har valt att sprida riskerna, bra för dem/oss, men det finns faktiskt något orättvist i att andra yrkesgrupper inte har den möjligheten.

Och om LO och TCO skulle organisera sina a-kassor på samma sätt, skulle vi inte ha ngn särskild relation mellan risk och arbetslöshet.

Det gå faktiskt inte att låtsas att vi idag har ett system där vi betalar för risken att bli arbetslös. Istället har vi vissa a-kassor som subventionerar sina högriskgrupper. En god försäkringstanke iofs, men det ger inte direkt någon rak relation mellan risken att bli arbetslös och vad man betalar i a-kasseavgift.

Eva Cooper sa...

Vad tror ni skulle hända då- precis som Arbetsrättsjouren skriver- om a-kassan görs obligatorisk och läggs på skatten i stället?