onsdag, maj 27, 2009

Hur skriver vi ett recept för framgång?

Sanna Rayman skriver på dagens SvD-ledare om vårdvalssystemen (som innebär att alla landsting fr o m årsskiftet ska ha ett vårdvalssystem som innebär att patienterna får en ökad makt över sin vård, och som också ger bra möjligheter till fler vårdföretag. Mindre politikerstyre och mer patientmakt kort sagt).

I papperstidningen nämns också att Timbro släpper en rapport där de redan nu befintliga vårdvalssystemen i t ex Stockholm och Skåne jämförs och analyseras utifrån ett politiskt perspektiv. Jag håller med Sanna Rayman om att det hör till avdelningen reformer vi tycker om, samtidigt som systemet också har en massa utmaningar vilket även rapporten visar. Ett fel har dock smygit sig in i SvD, det är i morgon rapporten släpps och inte idag. Så man får hålla sig i några timmar till innan man kan läsa Vårdval Sverige, Hur skriver vi ett recept för framgång? skriven av Linda Wahlquist och Mathias Knutsson.

Rapporten släpps på ett seminarium i Malmö där även Henrik Hammar, regionråd i Skåne, samt läkaren Niels Lange medverkar. Och undertecknad modererar. Vårdvalet kommer också i juni att diskuteras på ett seminarium här i Stockholm, med två mycket spännande kommentatorer. Vilka det är får ni reda på i slutet av veckan.

Inga kommentarer: