lördag, maj 16, 2009

Global kunskapsnation med mindre LAS och mer avgifter

Nu kommer äntligen Globaliseringsrådets kansli ut med sin slutrapport, vars huvuddrag idag presenteras på DN Debatt. Globaliseringsrådet har varit intressant att följa, många av de delrapporter som kommit har verkligen varit läsvärda. Dessutom fanns Globaliseringsdialogen, där jag tillsammans med 340 andra opinionsbildare, bjöds in för att diskutera olika ämnen.

Hursomhelst. I artikeln idag så finns det några anmärkningsvärda saker. För det första föreslår man ett slopande av turordningsreglerna i LAS vilket är bra. Jag är av den åsikten att LAS låser ute unga människor från att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara bra för de redan etablerade, men också skapa inlåsningseffekter då man inte vågar byta jobb. Detta hänger ju också förstås ihop med trygghetssystem. Kort sagt, ett flexicuritysystem vore inte dumt. Så det här förslaget går helt i riktning mot en kunskapsdriven nation.

...Det gör däremot inte förslaget att införa avgifter i den högre utbildningen. Långtidsutredningen sa samma sak i vintras, och nu kommer Globaliseringsrådet. Samtidigt sägs det att avgifter absolut inte diskuteras, att ingen driver den politiken. Någonstans kommer det ju onekligen från. I SFS pressmeddelande skriver man: På den direkta frågan om Leijoborg kan garantera avgiftsfrihet för svenska studenter svarade ministern (den 7 maj, min anm) ”Så vitt jag vet är det inget svenskt parti som har den ståndpunkten...vi är medvetna om smittoeffekten men...vi är helt inställda på att bygga ett smittskydd.”
Om vi ska ha en kunskapsdriven nation så är det ju smart att låta folk bilda sig också. Avgifterna kommer att göra det svårare. Något jag skrev om i höstas.

Vad som är positivt är dock att man vill avskaffa värnskatten, det har jag skrivit om på Skatterna.se

Så ömsom vin och ömsom vatten, typ. Eller egentligen är det mest bra, förutom det där bedrövliga avgiftsbeläggningen.

Inga kommentarer: