torsdag, januari 04, 2007

Gamla skor och nya människor

Promenerade till Mariatorget och SFS lokaler igår. Eftersom jag lider av tidspessimism så var jag förstås framme en halvtimme innan utsatt tid. Slog ihjäl några minuter med att besöka Stockholms stadsmission där jag blev fullkomligt förälskad i ett par skor. Tyvärr var den högra skon för stor, även med sulor. De där skorna hade gjort min vår. Oh well.

Träffade sedan Peter Giesecke från Liberala studenter och hela SFS-presidiet. Efter en promenad tillbaka till Gamla stan skrev jag årets första nyhetsbrev:

Välkommen till 2007!

Året då det var 60 år sedan SACO bildades, som en utvidgning av SYACO, Sveriges Yngre Akademikers
Centralorganisation, som då funnits i några år. Med SACO ville man samla både studenter och yrkesverksamma akademiker i en och samma organisation. Och så ser det ut fortfarande, inom SACO finns i dagsläget 102 000 studerandemedlemmar som samlas i SACO Studentråd.

Jag heter Eva Westerberg, 25 år gammal, och valdes av kongressen till ordförande för denna Sveriges största frivilliga studentorganisation detta jubileumsår. Från årsskiftet finns jag på SACOs kansli i Gamla stan i Stockholm. Har du vägarna förbi, kika in och säg hej!

Förutom att vara ett spännande jubileumsår så är det också ett år fyllt med intressant politik. Fokusfrågan för 2007 är glappet mellan studier och arbetsmarknad, en rykande aktuell fråga med tanke på de förändringar på gott och ont som görs i arbetsmarknadspolitiken just nu. Den första striden, den om ett bevarande (och helst förbättrande) av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen, tycks tyvärr vara förlorad. Vi vill se ett helhetsgrepp för trygghetssystemen, att nu ta bort studerandevillkoret i a-kassan innebär i praktiken att studenter som efter avslutad utbildning inte får jobb tvingas till socialtjänsten, eller fortsätta studera kurser som man kanske egentligen inte vill läsa. Studenter fortsätter alltså att ses som ett undantag och inte som en egen grupp med egna behov. Glappet har plötsligt blivit djupare än vad det tidigare var. Många utmaningar som vi står inför, SACO Studentråds styrelse är redo att möta dem med kraft!

Styrelsen

För några dagar sedan tillträdde styrelsen officiellt. Vi har gjort en intern uppdelning med ansvar för olika arbetsgruppsområden.

Henrik Ragnevi henrik.ragnevi@saco.se och Jenny Wallin jenny.wallin@saco.se : Arbetsmarknadsfrågor (ARMA) och marknadsföring
Maryam Khatibi maryam.khatibi@saco.se och Dag Lestander dag.lestander@saco.se : Kvalitetsfrågor (KVAL)
Stina Hamberg stina.hamberg@saco.se och Fimsuu Ritna fimsuu.ritna@saco.se : Jämlikhets och mångfaldsfrågor (JÄMÅ)
Sara Alassi sara.alassi@saco.se :Studiesociala frågor (SUSA)
Fimsuu Ritna fimsuu.ritna@saco.se samt underteckad: internationella frågor (INTER)

Om ni eller någon i er styrelse, på er utbildning, eller i er korridor är intresserad av att engagera sig i någon av SACO Studentråds arbetsgrupper, kontakta ansvarig person i styrelsen. Vi är ständigt intresserade av nya förmågor!

Riktlinjer för verksamheten 2007 antogs av kongressen, hur vi rent faktiskt ska utföra det hela börjar ta form. Bland annat kommer jag att under året med jämna mellanrum att skicka ut sådana här nyhetsbrev med information om vad som händer i SACO Studentråd, vad vi har gjort och vad vi kommer att göra.

På gång

- I december medverkade jag i Studio 1 i Sveriges Radio P1 ; http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/arkiv.asp?ProgramID=1637&formatID=116&Max=2007-01-03&Min=2004-04-01&PeriodStart=2006-12-01&Period=3&Artikel=1072144 (Satsa på de unga och ut med de äldre är den något provocerande rubriken på programdelen)


- 11-12 januari är jag i Bryssel på ETUC Youth årsmöte. ETUC står för European Trade Union Confederation, i Sverige är både LO, TCO och SACO medlemmar. Dagen innan mötet kommer jag att träffa den nordiska representanten i ETUC Youth styrelse, hon heter Jenni Tanner och är från finska AKAVA som är SACOs motsvarighet.

- I slutet av januari kommer representanter från SACO Studentråds styrelse att besöka Öresundsinstitutet i Malmö. Öresundsinsitutetet har idéer om att titta närmare på hur det danska medarbetarsystemet, där studenter på ett mer institutionaliserat sätt får arbetslivserfarenhet under sin utbildning, skulle kunna fungera i Sverige och vill ha till ett samarbete med oss. Vi får se vad det leder till!

- 2- 4 februari har SACO Studentråds styrelse årets första möte. Efter detta möte kommer ni få reda på alla viktiga datum inför året, såsom förbundskonferenser, ordförandenätverk och kongress, något som många har efterfrågat.

- Möten med Sveriges förenade studentkårer SFS, Miljöpartiet, Liberala studenter med flera.


För att få mer koll på vad SACO Studentråd gör, besök vår hemsida www.sacostudentrad.se eller läs Akademix som du når genom länken på hemsidan.


Tips: Nytt år och ny styrelse inom er studerandesektion måhända? LSU kanske har någon kurs som passar er? Läs mer om Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, på vår sida http://www.student.saco.se/om/LSU.asp . Anmäl er till LSUs nyhetsbrev och få ovärderliga uppslag!

Inga kommentarer: