onsdag, november 08, 2006

Skrattande, ambitiös och effektiv

Mer från Akademix, intervju med undertecknad

Namn
Eva Westerberg

Tillhör fackförbundet
DIK (www.dik.se)

Studerar
För närvarande har jag uppehåll i studierna och arbetar som informations- och kommunikationsadministratör på Sveriges elevråd- SVEA. Jag har läst Kultur & kommunikationsprogrammet samt ska se till att avsluta en påbyggnadsutbildning i museologi. Möjligheten att få arbetslivserfarenhet lockade väldigt mycket, och när jag direkt efter min utbildningspraktik fick chans till jobb tog jag den.

Åtaganden i SACO Studentråd
Är omvald som vice ordförande. Min fackliga bana började 2003 i DIK, där jag i knappt två år var ordförande för DIK Student, och studentrepresentant i DIKs styrelse. Våren 2004 valdes jag in i SACO Studentråds styrelse, då som ansvarig för jämlikhet och mångfald. Under våren 2005 var jag ansvarig för kvalitetsfrågor, för att sedan bli vice ordförande. Valdes om under förbundskonferensen i våras.

Vad innebär ditt uppdrag?
Tillsammans med ordförande David Svenn bildar jag SACO Studentråds presidium. Det handlar om både internt och externt arbete, planering av styrelsemöten, kontakt med förbunden genom konferenser och ordförandenätverk, samarbeten med andra organisationer, utåtriktad verksamhet som kontakt med media, seminarieverksamhet osv En styrelsens allt-i-allo och ordförandes högra hand.

Varför valde du att engagera dig i SACO Studentråd?
Hur skulle jag kunna låta bli? Ingången till SACO Studentråd kom genom intresset för genusfrågor. Jag har startat och drivit feministisk förening och en webtidning, jag har skrivit en mängd uppsatser och artiklar med olika infallsvinklar på genus- och queerfrågor och så vidare. Jag engagerade mig först i arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald (JÄMÅ), när den ansvariga för styrelsen valdes till vice ordförande valdes jag in som ansvarig för JÄMÅ. Jag minns fortfarande dagen som igår när jag fick mail med uppmuntran om att kandidera. Det var en alldeles fantastisk känsla! SACO Studentråd var bland det mest spännande jag visste och att jag, JAG, skulle få chansen att vara en mer aktiv del av allt det där häftiga... det var helt otroligt! När saker börjar kännas lite vardagliga i SACO Studentråd tar jag fram den där känslan igen, känslan från första förbundskonferensen, känslan från första arbetsgruppsmötet, känslan från det där mailet. Då inser jag att jag har möjlighet att förmedla en sådan känsla till en massa andra människor- och glöden finns där igen!

Vad är det bästa med att vara engagerad inom SACO Studentråd?
Det är ju en alldeles fantastisk organisation med en massa spännande människor. Jag brinner för utbildningspolitiken, jag gillar organisationsutveckling, jag står för SACO Studentråds åsikter till fullo. Man får vara med om en massa intressanta saker och möten, och har en ärlig chans att påverka vardagen för Sveriges studenter.

Vad önskar du uppnå under året?
Ett aktivt SACO Studentråd, med ökad delaktighet. Att skapa goda förutsättningar för att ge förbunden en mötesplats att diskutera utbildningspolitik.

Eva med tre ord
Skrattande, ambitiös och effektiv.

Inga kommentarer: